Stypendia Fulbrighta pomagaja studentom na calym swiecie

Autor: Eva Orlowska

[divider_padding]

Foto: Piotr Horoszowski

Dr. Przemysław Chojnowski, stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, 2008-2010

Ze stypendiów Fundacji Fulbrighta skorzystać mogą naukowcy i studenci z Polski przyjeżdżający do Stanów, jak również tutejsi studenci i naukowcy, chcący odbyć staż na uczelniach zagranicznych.

Fundacja Fulbrighta, założona w 1946 r. z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta, każdego roku przydziela około 7500 stypendiów. Naukowcy, nauczyciele i studenci szkół wyższych z Polski (i z ponad 155 krajów) wyjeżdżają na staże lub studia na amerykańskie uczelnie, a amerykańscy naukowcy i studenci na zagraniczne uczelnie. Program finansowany jest w ponad 50 procentach przez amerykański Departament Stanu, a reszta przez rządy państw współpracujących. W 2008 r. Kongres amerykański wydał na ten cel 215,4 mln dol., a obce rządy i fundacje dołożyły ok. 60 mln dol.

Z wykładów wybitnych polskich profesorów, jak np. prof. Przemysława Chojnowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyjeżdżających do Stanów na stypendium Fulbrighta, od lat korzysta University of Washington w Seattle. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z Wydziałem Języków i Literatur Słowiańskich na University of Washington oferuje 9-miesięczne staże dla naukowców specjalizujących się w polskiej literaturze, kulturze i historii. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenie. Zgłoszenia należy nadsyłać do biura Komisji Fulbrighta do 31 marca 2010 (szczegóły).

Fundacja Fulbrighta finansuje też stypendia dla amerykańskich naukowców w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i innych wyższych uczelniach. Kandydaci specjalizujący się w mediach, naukach społecznych, filmie amerykańskim, kulturze i historii reklam, literaturze XIX i XX wieku (w tym literaturze kobiecej, etnicznej, modernistycznej i postmodernistycznej, teorii i krytyce literackiej, oraz “gender and queer studies”) mogą do 1 sierpnia zgłaszać się do wstępnej selekcji robionej przez CIES (Council for International Exchange of Scholars).
Staże sponsorowane przez Fundację Fulbrighta trwać mogą od kilku tygodni do trzech lat. Więcej informacji o nowych programach Fulbrighta można znaleźć na stronach: www.fulbright.state.gov,www.fulbrightteacherexchange.orgwww.humphreyfellowship.org.

Do 30 kwietnia 2010 r. przez www.fulbright.edu.pl można złożyć podanie o roczne stypendium w wysokości 10-30 000 dol., o które ubiegać się mogą absolwenci polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w różnych dziedzinach w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2010-11.
Zainteresowani stypendium mogą też zapisać się do Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta w USA lub w Polsce, aby nawiązać kontakt z absolwentami programu, uzyskać bieżące wiadomości i uczestniczyć w działalności na rzecz promocji wymiany naukowo-kulturowej między Polską i USAwww.fulbright.org/membershiphttp://fulbright.edu.pl/stowarzyszenie.