Business Schools in Poland

Panstwowe Uczelnie Ekonomiczne
[divider_padding]
1. Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 64 64
Fax +48 22 849 53 12
[email protected]
www.sgh.waw.pl
[divider_padding]
2. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul.1 Maja 50 , 40-287 Katowice
Telefon +48 32 257 70 00
fax: +48 32 257 7189
[email protected]
www.ue.katowice.pl
[divider_padding]
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon +48 12 293 5700, +48 12 293 5200
fax +48 12 293 50 10
[email protected]
www.uekwww.uek.krakow.pl
[divider_padding]
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznań
Telefon +48 61 856 90 00
fax ++48 61 866 89 24
[email protected]
www.ue.poznan.pl
[divider_padding]
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Telefon +48 71 36 80 100
Fax +48 71 36 72 778
e-mail: [email protected]
www.ue.wroc.pl
[divider_padding]
Niepanstwowe wyższe szkoły ekonomiczne [divider_padding]
1. Akademia Leona Kozminskiego w Warszawie
ul. Jagiellonska 57/59, 03-301 Warszawa
Telefon +48 22 519 21 11, +48 22 519 21 12
Fax +48 22 519 23 01
e-mail: [email protected]
www.kozminski.edu.pl
[divider_padding]
2. Spoleczna Wyzsza Szkoła Przedsiebiorczości i Zarzadzania w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Telefon +48 42 664 66 66
Fax. +48 42 636 55 32
e-mail: [email protected]
www.swspiz.pl
[divider_padding]
3. Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University w Nowym Saczu
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sacz
Telefon +48  18 44 99  100
Fax: +48 18 44 99 121
[email protected]
www.wsb-nlu.edu.pl
[divider_padding]
4. Wyzsza Szkoła Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
al. Kijowska 14, 30-079 Kraków
Telefon +48 12 635 68 05
Fax: +48 12 635 68 04
[email protected]
www.wszib.edu.pl
[divider_padding]
5. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
ul. Zołnierska 53, 71-210 Szczecin
telefon +48 91 814 94 50
fax +48 91 814 94 40
[email protected]
www.zpsb.szczecin.pl