Sieć Małych Firm

W dzisiejszej ekonomii, małe firmy muszą korzystać że wszystkich możliwych narzędzi, aby odnieść sukces, zdobyć nowych klientów, opracować nowe produkty, tworzyć partnerstwa i z powodzeniem konkurować.

Sieć Małych Firm w PACCPNW oferuje takie narzędzia i pomaga małym firmom z polskimi korzeniami. Nasza izba oferuje możliwość skorzystania z naszych kontaktów, zbiorowego doświadczenia i wyksztalcenia. Oferujemy również dostęp do uprzywilejowanych informacji, platformy komunikacji i współpracy oraz, co jest najważniejsze jest miejscem, gdzie przedsiębiorcy polskiego pochodzenia mogą sobie wzajemnie pomagać