Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Seattle, 22 września, 2016

W dniu 22 września, odbyła się wizyta Ministra Spraw Zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego w Seattle, podczas której Minister spotkał się z amerykańskimi politykami, środowiskiem biznesowymi i polonijnym.

Wzmocnienie stosunków gospodarczych i politycznych między Polską i Stanami Zjednoczonymi były głównymi tematami wizyty szefa polskiej dyplomacji w Seattle i Stanie Waszyngton.

Podczas wizyty, Minister rozmawiał z burmistrzem Seattle, Ed’em Murray zarówno o sprawach gospodarczych jak i bezpieczeństwa. Minister spotkał się również z przedstawicielami amerykańskich firm Microsoft i Boeing oraz z ich polskimi pracownikami. Uczestniczył również  w spotkaniu biznesowym zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Izbę Handlową Pacific Northwest. Minister zachęcał amerykańskich inwestorów i Polonię do inwestowania m.in. w polskie start-upy. Podczas spotkania ze środowiskiem polonijnym w Domu Polskim w Seattle podkreślił, że utrzymanie jak najbliższych więzi z Polonią amerykańską to niezmienny priorytet polskiej dyplomacji. Minister Waszczykowski równocześnie podkreślił, że drugim ważnym celem współpracy z Polonią jest współpraca gospodarcza, która szczególnie dobrze realizowana jest w Seattle i na całym obszarze Północno-Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.