Events Calendar

« Back to Events

Wybory Prezydenckie 2015

Start:
May 9, 2015
Venue:
Polish Home Association aka Polish Cultural Center
Address:
Google Map
1714 18th Avenue, Seattle, WA, United States, 98122

Polish Flag

Wybory Prezydenckie 2015

 

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce w dniu 10 maja 2015 r., natomiast głosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w sobotę 9 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu właściwego dla obwodowej komisji wyborczej. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów, co oznacza głosowanie w USA w sobotę 23 maja 2015 r.

 

W Seattle utworzono obwodową komisję wyborcza #163 w siedzibie Towarzystwa Domu Polskiego, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122.

 

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców. Wymóg uprzedniego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z urzędu gminy w Polsce lub innego konsula.

 

Zapisy do głosowania należy zgłosić do 7 maja 2015 r. do godziny 16.15 czasu w Los Angeles (PST). Zgłoszenie powinno zostać dokonane w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl  lub przy braku takiej możliwości – przesłane do Konsulatu Generalnego w Los Angeles pocztą, faksem lub e-mailem przy wykorzystaniu formularza do pobrania na stronie konsulatu www://losangeles.msz.gov.pl

iCal Import + Google Calendar